Digitaalinen värianalyysi

Olen kouluttautunut tekemään värianalyyseja 16 värivuodenajan menetelmällä, ja tähän viitekehykseen on suunniteltu välineet, joilla värianalyysin voi tehdä niin kasvokkain kuin eri tavoilla digitaalisestikin. Tässä tekstissä keskityn digitaalisiin kuvista tehtyihin värianalyyseihin, joita voit ostaa itsellesi tai läheisillesi Colourful Harmonyn verkkokaupasta.

Valitettavasti digitaalisen värianalyysin maine on ansaittua huonompi, sillä kaikissa värianalyysin viitekehyksissä ei kouluteta digitaalisten värianalyysien tekemiseen eikä niissä ole välineitä sen toteuttamiseen. Tällaisissa tilanteissa kuuleekin toisinaan sanottavan, ettei värianalyysia voisi tehdä luotettavasti digitaalisesti, mutta tämä on myytti, eikä se pidä paikkaansa. Värianalyysin juuret pohjautuvat taidemaalaukseen ja taideteoksista tehtyihin havaintoihin siitä, että vierekkäiset värisävyt vaikuttavat siihen, miten ne havaitsemme. Tätä havaintopsykologian ilmiötä kutsutaan simultaanikontrastiksi. Täten digitaalisessa värianalyysissa palataan ikään kuin värianalyysin juurille tekemään havaintoja siitä, miten vierekkäiset värit vaikuttavat toisiinsa kuvissa.

Digitaalisia värianalyysejä voi tehdä luotettavasti, mikäli värikonsultti on kouluttautunut digitaalisten värianalyysien tekemiseen, hänellä on käytössään laadukkaat työvälineet digitaalisen värianalyysin toteuttamiseen ja hän osaa myös käyttää näitä työkaluja. Samat ehdot pätevät myös kasvokkain toteutettavaan värianalyysiin. Molemmissa värianalyysin muodoissa on keskeistä verrata ihon reagointia erilaisiin väreihin, jotka vaihtelevat pohjasävyltään, tummuusasteeltaan ja kirkkausasteeltaan. Kasvokkaisessa värianalyysissä vertailu tehdään kankaiden avulla, digitaalisessa värianalyysissä väritaustojen avulla. Molemmissa värianalyysin toteutustavoissa valaistusolosuhteiden on myös oltava oikeanlaiset, jotta värianalyysi voidaan tehdä luotettavasti. Esimerkiksi suora auringonvalo tai kelmeä keinovalo eivät ole sopivia valaistusolosuhteita värianalyysiin.

Digitaalin

Värianalyysi etenee 16 värivuodenajan värianalyysissä samaan tapaan digitaalisessa versiossa kuin se etenisi kasvokkainkin. Digitaalinen värianalyysi tehdään neutraalissa valaistuksessa ohjeiden mukaan otettujen kuvien avulla. Kuvat ovat luottamuksellisia, enkä jaa niitä ilman lupaa.  Ensin selvitetään ihon pohjasävy, minkä jälkeen siirrytään päävuodenajan (kevät, kesä, syksy talvi) määrittämiseen. Lopuksi selvitetään, onko joku päävuodenajan flow-värivuodenaika asiakkaalle vielä sopivampi. Flow-vuodenaika on värivuodenaika, jossa on kahden päävärivuodenajan vaikutusta mukana. Nämä kaikki vaiheet tehdään vertaamalla ihonsävyn reaktioita erilaisiin kalibroituihin väritaustoihin. Värianalyysia varten katson lisäksi asiakkaan nuoruusiän kuvia sekä silmän iiriksen kuvioita ja silmän värin pohjasävyä, jotka toimivat pohjatietoina värianalyysiä varten. Silmien väri ei ole merkittävä värianalyysin tulokseen vaikuttava tekijä. Yllä olevassa kuvassa näkyy hieman vaalean kesän värianalyysiä. Kuvan jakamista varten on saatu lupa. 

Scroll to Top